ART 1. ALGEMENE INFO

 • Karen Ketels fotografeert onder PolyArtes Bv
 • De maatschappelijke zetel van PolyArtes Bv is gevestigd te Korsele 1, 9667 Horebeke, België
 • Bestuurder/fotografe: Karen Ketels
 • Tel: 055/309.809 
 • Mail: info@karenketels.com
 • BTW-nr PolyArtes Bv: 0837 648 151
 • Bevoegde rechtbank = Rechtbank van Koophandel Oudenaarde, Bekstraat 14, 9700 Oudenaarde

 

Art 2. ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Algemeen

 • Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn verkoopsvoorwaarden
 • Het aankopen van een beeld van Karen Ketels houdt een betalingsverplichting in.
 • Het plaatsen van een bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.
 • Wie een beeld van Karen Ketels aankoopt, verklaart de Algemene Voorwaarden te kennen en te aanvaarden.
 • De Algemene Voorwaarden zijn steeds consulteerbaar via de Website.
 • Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

 

2.2. Tarieven

 • Basistarieven zijn te consulteren op de website.
 • De prijzen voor projecten op maat zijn op aanvraag te bekomen bij de fotogafe.
 • Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW (21%).

 

2.3. Betaling

 • Zolang de betaling van de bestelling niet heeft plaats gevonden, worden geen beelden doorgestuurd naar het labo ter afwerking.

 

2.4. Herroepingsrecht

 • Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen, kosteloos te herroepen, indien de bestelling van een beeld via de website, per mail, of telefonish plaats vindt.
 • De herroepingstermijn gaat in vanzodra de Klant hetzij via de Website, hetzij per e-mail, of telefonisch de bestelling doorgeeft aan Karen Ketels.
 • In geval de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, is hij verplicht dit binnen de 14 kalenderdagen schriftelijk of per e-mail mee te delen aan Karen Ketels. De Klant ontvangt vervolgens een bevestiging van het door de Klant gebruikte herroepingsrecht per e-mail.

 

2.5. Uitsluiting van het herroepingsrecht

 • Er zijn uitzonderingen op het herroepingsrecht, waardoor geldt dat de Klant niet beschikt over het recht om van de booking af te zien. Deze uitzonderingsclausule geldt voor:
  • Beelden gemaakt in opdracht van de Klant
  • Afgewerkte producten op drager, op maat voorzien voor de Klant

 

2.6. Auteursrechten

 • Alle inhoud van de Website van Karen Ketels, alsook commerciële en inhoudelijke uitweringen is exclusief intellectueel eigendom van Karen Ketelsen auteursrechtelijk beschermd.
 • Alle gemaakte beelden blijven wettelijk gezien eigendom van de fotografe.
 • Info over de auteursrechten kan worden gevonden bij SOFAM = www.sofam.be 
 • Fotografe Karen Ketels is aangesloten bij SOFAM. De auteursrechtenvereniging, die de auteursrechten van Karen Ketels beheert.

 

2.7. Digitale bestanden

 • Er worden geen digitale bestanden aan particuliere klanten (consumenten) verkocht.

Net zoals u bij de bakker ook niet het volledige recept bij uw taart meekrijgt, of bij de behangfirma het sjabloon van het papier, is het normaal dat u bij de vakfotograaf niet zomaar de digitale bestanden meekrijgt of kan aankopen. Een beeld is namelijk een creatie van de fotograaf, dat door de wetgeving op auteursrecht wordt beschermd. In deze wet wordt oa. gesteld dat het digitale bestand ten allen tijde eigendom blijft van de fotograaf, en het bijgevolg verboden is om te reproduceren, kopiëren of gebruiken zonder toestemming. Info over deze wetgeving kan u hier vinden

Bovendien is het digitaal bestand ook net dat wat voor de broodwinning van de fotograaf moet zorgen. Net zoals bij de bakker het recept pas rendeert wanneer het product wordt verkocht, is het bij de fotograaf net zo. Die haalt niet zijn verdiensten uit het maken van de opnames, maar wel uit de verkoop van de afgewerkte producten die hij maakt met die opnames. Het is dus zeker een niet te verwaarlozen argument om de bestanden niet zomaar uit te delen of te verkopen, want beelden worden uiteraard nooit onafgewerkt aangeleverd. Dat zou betekenen dat nabewerkingsuren niet worden vergoed, en staat dus ronduit gelijk met verlies voor de professionele fotograaf.

Daarnaast, wordt er heel veel vakkennis, ambacht en tijd in de afwerking van de beelden gestopt, en dragen deze dan ook een duidelijk – creatief – signatuur van de fotograaf. Vervolgens staat de fotograaf ook garant voor een kwalitatief eindproduct (namelijk een afgewerkte afdruk, canvas, album of iets dergelijks). Deze wordt verkregen door een nauwe samenwerking met een professioneel fotolabo. De fotograaf werkt dan in dezelfde kleurruimtes van het labo, en via een volledig gekalibreerd systeem. De dragers van deze eindproducten zijn bovendien eveneens hoogwaardige, kwaliteitsvolle producten, die met zorg geselecteerd zijn.

Enkel bedrijven kunnen beelden aankopen. Dit oa voor websites en reclamedrukwerk.

Aan particulieren worden GEEN digitale bestanden verkocht!

De rechten van Karen Ketels worden actief opgevolgd en vertegenwoordigd door SOFAM.

 

2.8. Bewijs

 • De Klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.
 • De Klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

 

2.9. Toepasselijk recht en de bevoegde rechterbank

 • Alle geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.
 • Alle geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit overeenkomsten aangegaan met Karen Ketels, worden voorgelegd aan de bevoegde Rechterbank van Koophandel Oudenaarde (Bekstraat 14,9700 Oudenaarde), tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Fine-Art Photographer Karen Ketels

PolyArtes Bv – BE0837.648.151

Korsele 1 – 9667 Horebeke – Belgium

+32 (55)309.809