PRIVACY EN COOKIES

Art1. Privacy

In deze Privacy Policy wordt onder ‘Karen Ketels’ fotografe Karen Ketels verstaan, handelend onder PolyArtes Bvba met maatschappelijke zetel op Korsele 1 – 9667 Horebeke en met ondernemingsnummer BE0837.648.151

Karen Ketels volgt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens en de ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR in werkingtredend op 25/05/2018).

Karen Ketels verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig onderstaande privacyverklaring. Indien u verdere info wenst, of vragen of opmerkingen heeft aangaande dit privacybeleid, kan u steeds terecht bij fotografe Karen Ketels via info@karenketels.com of telefonisch op 0485/58.46.43.

 

a) Verwerkingsdoeleinden en overdracht aan derden

 • Karen Ketels verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten
 • Onder persoonsgegevens wordt het volgende verstaan; alle info over een natuurlijke persoon, waardoor deze direct of indirect geïdentificeerd kan worden. (bv. naam, adres, mailadres en telefoonnummer)
 • Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een klanten- en orderbeheer. Bv. Klantenadministratie/facturatie/opvolgen en uitvoeren van bestellingen en leveringen, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.
 • Deze gegevens worden niet gedeeld met of overgedragen aan andere ondernemingen.

b) Rechtsgronden van de verwerking

 • Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.a toestemming, en 6.1.b. noodzakelijkheid voor uitvoering van een overeenkomst, binnen het kader van de GDPR (ook wel AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van 6.1.a. (toestemming), heeft de klant ten allen tijde het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

c) Bewaartermijn en beveiliging

 • De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer, zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (oa. op het gebied van boekhouding).
 • Beelden gemaakt in opdracht van een klant, zullen worden bewaard tot aan de pensioenleeftijd van de fotograaf, zodat de klant gedurende de carrière van de fotografe de mogelijkheid blijft behouden om nabestellingen te doen. Vooraleer de bestanden vernietigd zullen worden, krijgt de klant de extra mogelijkheid tot een finale bestelling.
 • De verwerkte gegevens worden op passende wijze beveiligd tegen ongeoorloofde verwerking en onopzettelijk verlies.

d) Recht op informatie, inzage, correctie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid, verzet aangaande de persoonsgegevens

 • De klant heeft te allen tijde kosteloos recht op inzage van zijn/haar persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn/laten verwijderen/de verwerking ervan laten beperken/en bezwaar maken tegen de verwerking van de hem/haar betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1.f. van de AVG.
 • Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn/haar persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
 • Het uitoefenen van een van bovenstaande rechten, kan heel eenvoudig door een mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@karenketels.com. Of per brief naar Karen Ketels – Korsele 1 – 9667 Horebeke

e) Direct marketing

 • De verwerking voor directe marketingdoeleinden gebeurt enkel indien de klant hiervoor uitdrukkelijk zijn/haar akkoord heeft gegeven, en kan ten allen tijde kosteloos worden herroepen.

f) Klachten

 • De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be).

 

Art2. Cookies

 • To make this website work smoothly, sometimes small data files (cookies) are placed on your device.
 • Cookes are small text files that a website saves on your computer or mobile device when you visit this website. It enables the site to remember your preferences over a period of time, and makes your experience on the site smoother. As such, you don't have to keep re-entering your preference whenever you come back to visit the site. Cookies may be placed by the server of this site, and third parties (like f.ex. Google Analytics, a tool which gives Karen Ketels insights on numbers of visitors, and preferred pages. This statistics are totally anonymous!).
 • All used cookies (functional and analytic) on this site are totally anonymous. Statistics allow to optimize the content of the website.
 • Using the website karenketels.com means agreeing on cookies.
 • How to remove cookies?
  • It is possible to delete all cookies on your device and you can set most browsers to prevent them from being installed. Adjust your browser settings as you wish.
  • Keep in mind that some functions on this website could not work as intended, and that you might have to manually adjust preferences every time you visit the site.